, ,

Vad är feministisk stadsplanering?

Bygg staden för flickor och kvinnor och den fungerar för alla. Det skriver Elin Andersdotter Fabre, Rosanna Färnman och Inga Björk-Klevby vid tankesmedjan Global utmaning.

Modern stadsplanering, särskilt där den präglats av funktionsseparation, alltså bostäder i ett område, jobb i ett annat och fritidsaktiviteter i ett tredje, har blivit en pådrivande faktor för segregation och ojämlikhet.

Stadskärnor med närhet och kvarterskänsla har ställts mot satellitförorter långt från stadens övriga funktioner. Samtidigt har denna stadsplanering, i stort driven av män, gynnat just män. Till exempel kör fler män bil medan kvinnor i större utsträckning åker kollektivt, cyklar eller går.Stora summor som läggs på bilvägar skapar bättre förutsättningar för män än för kvinnor att få ihop vardagen.

Barn i förskoleåldern leker på lika villkor. Men i tonåren börjar många platser, torg, parker och idrottsanläggningar, att tas över av pojkar.

Idag skriver både regeringar och kommuner in jämställdhet i sina styrdokument och feministisk stadsplanering har börjat få stort intresse.

Författarna presenterar konkreta riktlinjer för en feministisk stadsplanering och vad som på sikt kan fungera som policyrekommendationer för svensk stadsutvecklingspolitik. Detta kan sammanfattas i följande punkter:

  • Bygg staden för flickor och kvinnor och den fungerar för alla.
  • Gör i stor utsträckning tvärtom mot tidigare.
  • Satsa på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.
  • Sätt upp bänkar, belysning och väderskydd.
  • Satsa på synlighet och närvaro av allmänhet och myndigheter, som polis och vakter.
  • Inför fritt tillträde till offentliga utrymmen.
  • Designen ska generellt sett ha mänskliga mått och utgå från ett ögonhöjdsperspektiv.
  • Se till att platser har många olika funktioner.
  • Toaletter behövs för alla.

Läs mer i Sydsvenskan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − 18 =