, ,

Utsläppen från industrin minskar

De klimatpåverkande utsläppen från industrin minskade andra kvartalet 2017. Samtidigt ökade utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler. De totala utsläppen inom Sveriges gränser var oförändrande.

Det framgår av statistik som Statistiska Centralbyrån tagit fram åt Naturvårdsverket. Det andra kvartalet 2017 var de klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser 13 miljoner ton, samma som under andra kvartalet 2016. En förklaring till att utsläppen från uppvärmning av lokaler och bostäder samt el och fjärrvärme ökade är en kallare vår. De minskade utsläppen från industrin beror bland annat på en lägre produktion inom raffinaderier och kemikalietillverkning. Effekten av klimatåtgärder går att utvärdera över längre tidsperioder.

Naturvårdsverket redovisar de kvartalsvisa utsläppssiffrorna för att visa på utvecklingen mot klimatmålen i Sverige och internationellt. Detta är ett led i ökad tydlighet och för att ge bra service till dem som vill följa Sveriges klimatarbete. Läs mer på NaturvårdsverketRedigera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

8 − sex =