, ,

Trumps plan för upptrappning av kol- och kärnkraftverk stoppas

President Trumps planer på att trappa upp användningen av kol- och kärnkraftverk stoppas av den oberoende republikansk kontrollerade energimyndigheten, Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Det oväntade beslutet är ett slag mot presidentens högprioriterade åtgärd att skaka liv i den kämpande amerikanska kolindustrin.

Energiminister Rick Perry föreslog förra året ett nytt statligt stöd till koleldade kraftverk och kärnkraftverk för att minska den takt i vilken dessa enheter fasas ut, eftersom att fortsatt produktion är nödvändig för att undvika strömavbrott ” som nya naturkatastrofer ”. Planen skulle vara en livlina för många åldrande kol och kärnkraftverk som annars skulle tas ur drift, främst på grund av det stora utbudet av billig naturgas och den kraftiga nedgången i priserna för förnybara energikällor.

Energidepartementet har noterat att 531 koleldade verk togs ur drift mellan 2002 och 2016, medan åtta kärnreaktorer har under det gångna året meddelat att de ska läggas ned. Donald Trump har lovat att stoppa denna nedläggning och avsluta ”kriget” mot gruvdistrikten genom att upphäva olika miljöregler som införts under Obama-administrationen.

En oberoende expertanalys som publicerades förra månaden beräknade att Trumps plan skulle kosta de amerikanska skattebetalarna omkring 10,6 miljarder dollar per år. Och dessa pengar skulle användas för att stötta några av de äldsta och smutsigaste kraftverken i landet, enligt den gemensamma rapporten från forskargrupperna Climate Policy Initiative och Energy Innovation.

I samband med beslutet att avvisa planen förklarade FERC att, trots regeringens tidigare påståenden, det inte finns några bevis för att eventuella tidigare eller planerade nedläggningar av koleldade kraftverk utgör ett hot mot tillförlitligheten vad gäller nationens elnät.

Läs mer i The Guardian.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 × tre =