Transport

Smartare transportsystem – TRENoP

I takt med att den globala efterfrågan på transporttjänster ökar blir det nödvändigt att effektivisera och öka prestanda hos transportsystemen.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i samarbete med Linköpings universitet (LiU) och Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) bildar nu en transportforskningsmiljö med nya perspektiv, TRENoP, för att ta itu med dessa globala frågor. Visionen för TRENoP är ”att möjliggöra den omvandling av dagens transportsystem som krävs för att göra det grönare, smartare och säkrare, genom att integrera policy och teknik med ett systemperspektiv”.

Forskningen fokuserar på marktransporter och utforskar innovativa teknik- och policykoncept, intelligenta beslutsstöd på taktisk, operativ och strategisk nivå samt implementationsprocesser. TRENoP kommer att genomföra en rad aktiviteter, bland annat en ”Transport Policy Think Tank”, temanätverk, workshops och exekutiva seminarier. TRENoP kommer också att ha en nära samverkan med näringsliv och samhälle för att påskynda ett snabbt införande av framtagna innovationer.

Två VINN Excellence Center vid KTH, Centrum för Transportstudier (CTS) och Centrum för ECO2 Vehicle Design, spelar en framträdande roll i TRENoP genom sin starka samverkan med industri, beslutsfattare och andra avnämare.

Länk till TRENoP.