, ,

Stigande temperatur påverkar allas hälsa

 

Sedan år 2000 har antalet väderkatastrofer ökat med 46 procent, och motsvarande 920 000 människor har förlorat möjligheten att arbeta på grund av stigande temperaturer. En ny rapport visar hur klimatförändringarna drabbar den globala folkhälsan.

Världens ökande medeltemperatur har redan nu effekt på vår hälsa och arbetsproduktivitet, risken för värmeböljor, luftföroreningar och spridning av infektionssjukdomar.

– Klimatförändringarna påverkar människors hälsa på nästan alla sätt man kan tänka sig, säger Nick Watts på Institute for Global Health vid University College i London.

Han är huvudförfattare till rapporten The Lancet Countdown, om hälsa och klimatförändringar, som publicerades i tidskriften The Lancet på tisdagen. Som läkare menar han att sjukvården måste slå larm om hur förödande konsekvenserna av våra utsläpp av växthusgaser är för människor i hela världen.

Extrema väderhändelser orsakade av klimatförändringarna ledde under förra året till ekonomiska förluster på 129 miljarder dollar, enligt rapporten. Sedan millennieskiftet har värmeböljor drabbat 125 miljoner människor över 65, som är extra sårbara. Under samma period ökade antalet väderrelaterade katastrofer med 46 procent, och de stigande temperaturerna ledde till minskad produktivitet och arbetsförmåga för manuellt arbete.

– Globalt föll arbetskapaciteten med 5,3 procent enligt vår uppskattning. Det är en enorm minskning. Det motsvarar ett bortfall på 920 000 människor med hårt fysiskt arbete, säger Nick Watts.

Det krävs mycket större minskningar av utsläppen.

– Om vi inte gör mer än nu kan en miljard människor behöva fly undan stigande havsnivåer före seklets slut, och inte bara i fattiga länder, utan från lågt liggande städer som New York och London, säger Nick Watts.

Lösningarna finns redan. Det är varken en teknisk eller ekonomisk fråga, eftersom många av lösningarna är mycket kostnadseffektiva. Det är en politisk fråga. Vi vill visa på de stora hälsovinsterna som följer med minskade utsläpp, så att vi kan övertyga regeringar om att detta ligger i deras eget intresse, säger Nick Watts.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

arton − sexton =