,

Östersjön friskare när ryskt avloppsvatten renas

Nu har de sista stora utsläppen från större städer längs Östersjön åtgärdats. Det handlar om avloppsvatten från städerna Kaliningrad och snart också S:t Petersburg. Medel för miljöinsatser i Ryssland kommer från en budgetpost som heter ”Samarbete i Östersjöregionen” och följer en strategi som Sverige antog 2014. 

Åren efter Sovjetunionens upplösning inleddes arbetet med att minska de omfattande utsläppen av orenat avloppsvatten till Östersjön från Ryssland, Polen och de baltiska staterna. Östersjöstaternas samarbetsorganisation HELCOM identifierade 118 (blev senare drygt 160) så kallade Hot Spots, platser från vilka utsläppen var särskilt allvarliga, och som skulle åtgärdas. En av dessa var den ryska staden Kaliningrad med närmare 500 000 invånare som fram tills nu inte haft någon som helst modern avloppsrening.

– Det som skett nu är att de sista stora utsläppen till Östersjön åtgärdats. I de flesta fall handlar det om projekt som började för över tio år sedan. Redan nu märks till exempel en klar förbättring när det gäller vattenkvaliteten i Finska Viken jämfört med för bara något år sedan, berättar Lars Eklund som i mer än tjugo år arbetat på Sida med vatten- och miljöprojekt i Östersjöregionen.

Totalt har Sverige sedan slutet av 1990-talet gett stöd till ett drygt 30-tal VA-projekt i Östersjöregionen. Läs mer på SIDA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + 1 =