Om Oss

En plattform för planetskötare

SOM DE FLESTA AV OSS VET…

…att om vi inte börjar tänka och agera hållbart nu så kommer vi inom en eller ett par generationer ha förstört jorden för våra barn och framtida generationer. Fabriker fortsätter att pumpa ut giftiga gaser, vi fortsätter att åka bil och flyga som om det inte betyder någonting, vi fortsätter att använda nya, miljöfarliga produkter, vi fortsätter att köpa produkter utan att ens titta på innehållsförpackningarna.

Ett skifte börjar ske – det är många som tar till sig varningarna och vill agera – men många tycker det är svårt att veta hur och vad man kan göra för att agera hållbart.

Det finns en vilja men finns det tillräcklig information?

ALLA ”PLANETSKÖTARE” FÅR EN PLATTFORM

Vi tycker det är avgörande med aktuell och trovärdig information där bygger vi nu i samspel med privata och offentliga aktörer en digital plattform för hållbarhet – och för framtiden! Att vara planetskötare är ett högst aktuellt och allmänt vedertaget begrepp som refererar till människor som agerar för en hållbar framtid. Begreppet har fått stark symbolik och en kraftfull förespråkare genom Johan Rockström – Sveriges mest citerade och kände miljödebattör.

VAD VILL EKSPLORIA?

Att inspirera fler att engagera sig och sprida sitt engagemang för en hållbar utveckling.

VILKA VÄNDER VI OSS TILL?

Barn, ungdom och vuxna som intresserar sig för hållbarhet och som vill veta hur de kan bidra till en hållbar utveckling här och nu. Vi vänder oss också till företag och organisationer som är intresserade av och engagerade i hållbarhetsfrågorna, både för den egna verksamhetens och planetens bästa.

Eksploria Edutainment AB

Eksploria Edutainment AB är ett icke-vinstdrivande företag med ambitionen att bidra till en hållbar framtid. Styrelsen består av Christer Persson, Ängavången AB (ordförande), Rolf Bjerndell, Lowenzahna AB och Hans Henecke, Maziére Development AB. Bolagets ägare är styrelsen plus Richard Niklasson, Ingenjörsbyrån AB och Jessica Dahl Henecke.

Den dagliga verksamheten sköts av…

Hans Henecke, tidigare samhällsbyggare i Stockholms stad och näringslivschef i Region Skåne. Erfarenhet från stora projekt inom infrastruktur, bostads- och arenaplanering i Stockholm, Innovations- och företagsutveckling mm i Skåne. F.n. internationella utbildningsinsatser kring bl.a. innovationsstrukturer åt Lunds universitet. hans@eksploria.com (Skåne)

Christer Persson, tidigare utvecklingschef i Malmö stad. Erfarenhet från stora projekt som Öresundsbron, Citytunneln, och Malmö högskola m.fl.  Docent i ekonomisk geografi och f.n. verksam vid Malmö högskola. christer@eksploria.com (Skåne)

Jessica Henecke Dahl, statsvetare och kommunikatör som kommer från näringslivet där hon har arbetat mycket med digitala lösningar och digital utveckling inom kommunikation och marknadsföring. Hennes engagemang ligger dock i samhället och dess utveckling och vetenskapens viktiga roll i dettajessica@eksploria.com (Stockholm)

Kontakta oss

För att komma i kontakt med någon av oss på Eksploria så är det snabbast (och enklast) att maila eksploria@eksploria.com.

Du kan också skicka ett meddelande på vår Facebooksida.

Eller ringa någon av Jessica +46 709 455705, Christer +46 705 951063, Hans +46 705 63481.

Adress: Vassbergagränd 6, 212 30 Malmö