,

Nya regler för svensk klimatanpassning

Nu inrättas ett expertråd vid SMHI som kontinuerligt ska utvärdera hur sårbart samhället är för klimatförändringarna. Det är en av tre nyheter som regeringen nyligen lanserat.

Tre nyheter från regeringen ska förbättra Sveriges arbete med klimatanpassning. Förutom ett nytt expertråd vid SMHI inrättas också en förordning som ställer krav på att myndigheter inom ramen för sina uppdrag ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning.

Samtidigt ställs också krav på att kommunerna i sina översiktsplaner ska utvärdera risken för klimatrelaterade skador, som vid ras, skred, erosion och översvämningar. I planen ska även kommunerna reflektera över hur riskerna kan minska.

Läs pressmeddelandet.

One Comment

Leave a Reply

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

11 − 2 =