, , , ,

När samhällsplanering brister drabbas barnen av luftföroreningar

För att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, krävs att barnperspektivet kommer med i samhällsplaneringen i ökad utsträckning. Det framgår i en rapport om barn och luft från Naturvårdsverket.

Många barn växer idag upp i miljöer som har så dålig luftkvalitet att det påverkar deras framtida hälsa. Trots att luften upplevs som bra på många platser i Sverige, kan hälsan hos barn och ungdomar påverkas negativt av luftföroreningar, speciellt i områden med mycket trafik och vedeldning.

Stefan Nyström, som är chef på Klimatavdelningen på Naturvårdsverket, menar  på att barn som växer upp i områden med höga luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion.

Barnperspektivet och kunskapen kring hur barn påverkas av luften som omger dem är viktigt när kommuner planerar och utformar städer och närmiljö. I takt med att städerna i Sverige växer och förtätas blir det allt viktigare att öka medvetenheten om hur barn påverkas av luftmiljön där de bor.

Naturvårdsverket har därför tagit fram en rapport om luft och miljö kopplat till barns hälsa för att lyfta upp frågan på dagordningen i kommuner och län.

– Samhället måste ta luftföroreningar på allvar. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut banar man vägen för en framtid med bättre luft för alla, säger Leif Holmberg, som är chef för Luftenheten på Naturvårdsverket.

Påverkan av luftföroreningar är särskilt stark under spädbarnstiden. Förutom luftvägshälsan kan även den kognitiva utvecklingen hos barn påverkas.

Läs mer om detta i Naturvårdsverkets rapport. 

One Comment

Leave a Reply
  1. I see you don’t monetize your page, don’t waste your traffic, you can earn additional cash every month because you’ve got hi quality
    content. If you want to know how to make extra $$$, search for: Boorfe’s tips best adsense alternative

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två × tre =