,

Kommer Sverige att nå sina klimatmål till år 2045?

Denna sommar har präglats av extremt väder i hela världen. För att begränsa klimatförändringen måste utsläppen minska.

Sverige har ambitiösa klimatmål, men utsläppen minskar inte i den takt som behövs för att dessa mål ska nås. De senare åren har Sveriges utsläpp minskat med två procent i snitt. För att nå klimatmålet om att bli klimatneutrala år 2045 behövs en minskningstakt på i genomsnitt fem till åtta procent per år uppnås.

Naturvårdsverkets analys av Sveriges klimatarbete visar därmed att flera och kraftfullare åtgärder behövs.

Enligt Sveriges nya klimatlag så måste kommande regeringar presentera en klimathandlingsplan som kommer att beskriva hur Sverige ska leva upp till sina klimatmål. Denna klimathandlingsplan ska också granskas och utvärderas av det nyinrättade Klimatpolitiska Rådet 

Sverige har som mål att minska de klimatpåverkande utsläppen med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990. År 2045 ska Sverige alltså vara klimatneutralt vilket innebär att de resterade (minst) 15 procenten som Sverige fortfarande släpper ut från till exempel jordbruket ska tas ut genom klimatnegativa åtgärder i Sverige eller utomlands. Till exempel genom nyplantering av skog eller infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränsle.

Du kan läsa mer i rapporten ”Med de nya svenska klimatmålen i sikte. ” (Naturvårdsverket)

One Comment

Leave a Reply

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 × ett =