, ,

Klimatförändringen utmanar fiskarters överlevnadsmöjligheter världen över

Klimatförändringar kommer att tvinga många amfibier, däggdjur och fåglar att flytta till svalare områden utanför sina normala områden, förutsatt att de kan hitta ett utrymme i en allmer expanderande urbaniserad miljö.

Men hur stor är risken att fisk får allt svårare att överleva då klimatförändringen fortsätter att värma vattnen runt om i världen?

Forskare från University of Washington tar itu med denna fråga i den första analysen av hur sårbara världens sötvatten och marina fiskar är för klimatförändringar. Deras studie, presenterad den 11 september, använder fysiologiska data för att förutse hur nästan 3000 fiskarter som lever i hav och floder kommer att reagera på högre vattentemperaturer i olika regioner.

”Klimatförändringen är ett faktum. Vi behöver verktyg för att försöka identifiera områden som kommer att vara mest utsatta och försöka utveckla planer för att bevara dessa områden, säger projektledaren Lise Comte, postdoktoral forskare vid UW: s institution för vatten- och fiskvetenskap. ”Det är viktigt att titta på organismerna själva eftersom vi inte bara kan anta att de alla kommer att vara lika känsliga för dessa förändringar.”

Forskarna sammanställde data från laboratorieexperiment som involverar nästan 500 fiskarter, som genomförts under de senaste 80 åren av forskare runt om i världen. Dessa standardiserade experiment mäter de högsta temperaturerna fisken kan tolerera innan de dör. Det är första gången olika data från laboratorieförsök har kombinerats och översatts till verkliga förhållanden för att förutsäga hur fisken kommer att reagera i naturen.

Forskarna fann att känsligheten för temperaturförändringar varierade kraftigt mellan havsfiskar och sötvattenfisk. I allmänhet var marina fiskar i tropikerna och sötvattensfisk på högre breddgrader på norra halvklotet mest utsatta när vattentemperaturerna stiger, visade analysen.

”Ingenstans på jorden går fisken fri från att klara klimatförändringen”, säger Julian Olden, professor i vatten- och fiskvetenskap. ”Fisken har unika utmaningar – de måste antingen göra snabba förflyttningar till nya miljöer för att tillgodose sina temperaturbehov, eller så kommer de att behöva anpassa sig snabbt på den plats där de befinner sig idag.”

Läs mer om detta på University of Washingtons hemsida.

One Comment

Leave a Reply

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 × 1 =