, ,

Klimatförändringarna är en realitet för företagsvärlden

Företagsvärlden blir allt mer medveten och måste bli ännu mer aktiv då det gäller att bidra till ett bättre klimat. Det handlar på sikt om företagens överlevnad och det gäller i högsta grad i ett globalt perspektiv.

Det är nästan omöjligt att övervärdera hotet om klimatförändringar. Vetenskapen är tydlig. Vi måste avsevärt minska våra koldioxidutsläpp, eller vi kommer att möta katastrofala klimatutmaningar. Klimatförändringen är inte längre ett hot mot miljön. Det hotar också försörjning. Så det handlar inte bara om att upprätthålla miljön. Det handlar om att upprätthålla företag.

De största 500 globala företagen genererar till exempel totalt mer än 2,5 gigaton av växthusgasutsläpp per år, mer än något land på planeten, förutom för USA och Kina. Mer än 75% av dessa utsläpp genereras ensamt av de 38 mest koldioxidintensiva företagen på Fortunes 500-lista.

Företagen kan påverka världen. De påverkar energiförbrukningen för miljarder människor runt om i världen; effektiviteten hos olika bränslen för nästan alla fordon på planeten; tillämpningar i andra företag i hela värdekedjan; politiska utvecklingsprocesser; investeringsbeslut fattade över hela världen.

Företagen har ett ansvar och möjligheten att sluta att vara en del av problemet och istället bli en del av lösningen. Att minska koldioxidutsläppen kan inte längre vara en debatt inom näringslivet. Det är en faktor som direkt påverkar affärerna. Därför är det en klok affärsmentalitet.

Artikeln är hämtad från WWF:s Climate Savers.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

16 + 6 =