, ,

Globala Målen

För allmän kännedom!

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Dessa tre saker är:

Att utrota extrem fattigdom.

Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Därför är Eksploria med om att berätta om dessa för alla. Men vi vill också göra målen levande och närvarande i våra vardagliga liv.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. En sliten fras kan tyckas men viktig ändå. För tanken är inte att enskilda personer ska utföra stordåd eller lägga om hela sina liv för en bättre värld. Vi ska hjälpas åt. Vi önskar att vi kunde fokusera på alla de globala målen men vi arbetar främst med att lösa Klimatkrisen.

Klimatpåverkan måste nämligen begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Vi jobbar för att finna positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta många utmaningar vår planet står inför idag. Det handlar om mänsklig säkerhet, tryggheten att få livsmedel, jämställdhet, hälsa, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem och ekonomisk tillväxt. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Därför kommer några av målen gå som en röd tråd genom våra artiklar och arbeten, dessa tror vi är:

Mål 7: Hållbar energi för alla

Här läser Ni mer om detta mål

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Här läser Ni mer om detta mål.

Mål 11: Hållbara städer och Samhällen

Här läser Ni mer om detta mål.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Här läser Ni mer om detta mål.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Här läser Ni mer om detta mål

Mål 14: Hav och marina resurser

Här läser Ni mer om detta mål.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Här läser Ni mer om detta mål.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − elva =