Introduktion FoU

Ny kunskap och nya lösningar!

Redovisning av intressanta forskningsprojekt

Förutom att redovisa aktuella nyheter inom klimat, miljö och hållbarhet presenterar Eksploria även aktuell forskning och utveckling inom ett antal olika områden som påverkar en hållbar utveckling på jorden. Vårt mål är att successivt knyta närmare kontakter med olika universitet, högskolor och forskningsinstitutioner för att fortlöpande kunna rapportera om intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt och de resultat som presenteras.

Följande forskningsområden kommer att följas:

Klimat, Energi, Transport, Hav och Vatten, Livsmedel och Konsumtion