, ,

Forskare anklagas för alternativa fakta om flyget

Politiska beslut om flyget vilar på alternativa fakta och hittepå-uppgifter, säger Henrik Littorin, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg.

Att svenskarnas flygresor orsakar lika mycket utsläpp som från samtliga bilresor är ”alternativa fakta”, enligt Henrik Littorin. Hans uttalande kommer i en video­intervju som ligger på sajten flygkanalen.se. Bakom sajten finns organisationen Sveriges regionala flygplatser och det är deras vd Peter Larsson som är intervjuare.

Uppgifterna om flygets klimat­påverkan finns i rapporten ”Utsläppen från svenska befolkningens internationella flygresor” som publicerades 2016 och som används av bland annat Naturvårdsverket.

Henrik Littorin hävdar i intervjun att de ledande svenska forskarna från Chalmers och KTH, som ligger bakom rapporten, har en agenda att begränsa flyget. När DN ringer upp står han fast vid påståendet.

Jörgen Larsson är forskare på Chalmers med inriktning på styrmedel inom flygsektorn och en av fyra forskare bakom rapporten. Han förnekar att de skulle styras av någon agenda.

– Absolut inte, det är ett absurt påstående. Vi analyserar olika sätt för att minska utsläppen, vi tittar på teknisk potential, eldrivna flygplan och även möjligheterna att ersätta flygresor med tåg, säger han. Det är snarare flygbranschen som inte tittar på samtliga möjligheter för att nå klimatmålen. Det kan han göra men som forskare som står bakom ett allmänintresse är det viktigt att analysera alla alternativ.

Uppgiften i rapporten att svenska invånares flygresor orsakar cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, ungefär lika mycket som personbilstrafiken i Sverige, hävdar Henrik Littorin är felaktig. Forskarnas uppgifter är vidlyftiga antaganden. Vi tittar på de koldioxidutsläpp som genereras av de flyg som startar från svenska flygplatser och då är utsläppen 3 miljoner ton koldioxid, säger Littorin. Han hänvisar till Naturvårdsverkets statistik för utsläpp som bygger på hur mycket flygbränsle som tankas i Sverige.

– Talar man enbart om koldioxid­utsläpp från bränslen som tankas i Sverige bortser man från utsläpp efter mellanlandningar och de som orsakas av höghöjdseffekten, och de verkar inte lobbyorganisationen Svenskt flyg vilja kännas vid, säger Jörgen Larsson.

Han påpekar att även Transportstyrelsen räknar med att flygets utsläpp av bland annat vattenånga på hög höjd står för nästan hälften av flygets utsläpp.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

15 + sjutton =