,

FN:s klimatpanel sammanträder i Malmö 23-27 oktober

Den 23 till 27 oktober håller FN:s klimatpanel författarmöte på Malmömässan i Hyllie. Litterärt mingel? Glöm det. Detta är mer ett arbetsläger. Hundra forskare stänger in sig i mässhallen för att arbeta med en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. De jobbar i grupper, som skriver på olika kapitel. Tio, femton personer i varje grupp. Det finns en koordinerande författare som håller i respektive grupp. Och även ett par granskningsredaktörer, som observerar att författarna tar hänsyn till inkomna synpunkter på ett tidigare utkast.
Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid Lunds universitet, samt klimatrådgivare och Sveriges ”nationella kontaktpunkt” för FN:s klimatpanel IPCC på SMHI i Norrköping. Den sistnämnda rollen ger honom ansvar för mötet i Malmö. Allt måste fungera, så att rapporten kan ligga färdig för klimatpanelens godkännande hösten 2018.
IPCC arbetar i cykler, omgångar. Detta är den sjätte sedan klimatpanelen bildades 1988. Den ska avslutas med en stor huvudrapport 2022. Texten om 1,5 grader är en av tre specialrapporter. Mötet i Malmö är ett av fyra om just detta ämne.
I det globala klimatavtalet från Paris 2015 enades världens länder om att Jordens pågående globala uppvärmning ska hållas under två grader, räknat från slutet av 1800-talet – med en uttalad strävan att höjningen ska begränsas till 1,5 grader. En grads höjning har redan ägt rum och är därmed ”förbrukad”.
– Det är alltså ett väldigt, väldigt, väldigt ambitiöst mål, säger Markku Rummukainen. De beslut som fattats hittills och den teknik vi har idag räcker inte för att nå det.
Läs mer om detta i Sydsvenskan.

One Comment

Leave a Reply

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − 9 =

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…