, ,

Flygets teknikutveckling äts upp av ökat flygande

Lång resa innan flyget blir klimatsmart. DN Vetenskap skriver om Teknikutveckling och bättre bränslen

Lättare material, effektivare motorer, nya former på vingarna, miljövänliga bränslen och alternativa rutter kan minska flygets klimatpåverkan. Men resandet ökar fn mycket snabbare än teknikutvecklingen hinner kompensera för. I söndagens DN Vetenskap granskas flygets klimatpåverkan.

Det råder lite delade meningar om flygets relativa betydelse för klimatpåverkan. Å ena sidan utgör flyget en liten andel av mänsklighetens koldioxidutsläpp (2%) men dessutom släpper det kväveoxider och och skapar kondensmoln vilket gör att klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor (4-5%). Fortfarande relativt lite andel men, hävdas det, teknikutvecklingspotentialen är relativt liten idag medan flygandet (=passagerarantalet) ökar starkt. Det skulle kanske vara mer rättvisande att jämföra effekten om man redovisade antalet flygrörelser eftersom beläggningsgraden kan variera mycket.

Sammantaget kan sägas att teknikutvecklingen ger oss betydligt smartare lösning men att ett ohejdat flygande i dagens utvecklingstakt inte är klimatsmart.

Läs mer i söndagens DN

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ett × tre =