, ,

ExxonMobil skickar dubbla budskap om klimathotet

Två forskare vid Harvard University, USA – Geoffrey Supran and Naomi Oreskes, har undersökt hur ExxonMobil kommunicerar klimathotet genom olika publikationer och annonser. I mer 80 procent av artiklarna och dokumenten erkänns klimathotet och människans påverkan. Det gäller inte i annonsmaterialet. Endast i 12 procent av annonserna nämns klimathotet.

Forskarna har i 187 fall analyserat kommunikation från ExxonMobil i form av ”peer-reviewed” och ”icke-peer-reviewed” publikationer, interna företagsdokument och betalda, redaktionella annonser i till exempel New York Times.

Det intressanta är att forskarna kan visa att ExxonMobil genomgående i olika artiklar och dokument, undantaget annonsmaterial, framhåller klimathotet som verkligt och åsamkat av människan. Detta framkommer nästan inte alls i de annonser bolaget står bakom. Forskarnas slutsats är därför att bolaget medvetet i sitt egenintresse fört allmänheten bakom ljuset.

Forskarna har även undersökt hur ExxonMobil diskuterar  frågan om ”frysta” oljefyndigheter, d.v.s. att tillgångar av olika anledningar inte exploateras, vilket medför att förväntade intäkter uteblir, något som drabbar till exempel investerare och aktieägare. Problemet tas upp i 24 dokument, men återfinns inte i alls i annonsmaterialet.

Läs forskarnas artikel i ”Environmental Research Letters” och Sydsvenskans kommentar till studien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

7 − 6 =