, , ,

Erik Solheim: Min vision av en planet utan föroreningar

 

Under alltför lång tid har förhållandet mellan välstånd och miljö setts som en avvägning och kompromiss. Att hantera föroreningar ansågs vara en oönskad kostnad för industrin och en hämsko för ekonomisk tillväxt. Men globala trender visar att detta inte längre är fallet. Det är nu klart att hållbar utveckling är den enda formen av utveckling som är meningsfull, även i finansiella och ekonomiska termer. Ansträngningarna för att åstadkomma en planet fri från föroreningar ger möjlighet för innovationer och ökad konkurrenskraftig.

Det säger Erik Solheim, chef för UN Environment, inför det snart aktuella mötet i FN:s församling om miljön, som äger rum i Nairobi. Nedan ger han sin bild av läget och vad som måste göras.

Den energirevolution som för närvarande utspelar sig är en ”game changer”, liksom den ökade mobiliseringen kring klimatet. Den snabbt fallande kostnaden för energi från förnybara källor, som vindkraft och solenergi, innebär att de länder som leder skiftet bort från fossila bränslen kommer att skörda de största vinsterna i sina ekonomier och inom miljön. Dessa länder kommer att ha bättre, snabbare transportnät och mer flexibla kraftnät.

Vid övergången till den gröna och hållbara utvecklingen måste vi nu fokusera på hur man intensifierar och påskyndar dessa trender för att skydda miljön, bekämpa klimatförändringar och förhindra föroreningar. Som jag ser det finns det fem kritiska delar i detta pussel:

# Vi behöver politiskt ledarskap och partnerskap.

# Vi behöver rätt politik och de rätta åtgärderna.

# Vi behöver nya tillvägagångssätt för att hantera våra liv och ekonomier.

# Vi behöver investera i stor omfattning.

# Vi behöver ge uppbackning och stöd för handling.

Solheim säger avslutningsvis – Min rapport till FN: s församling om miljön undersöker föroreningarnas omfattning och identifierar sätt att flytta fram positionerna genom en handlingsplan. Jag bjuder in våra partners i regering, näringsliv och det civila samhället, liksom medborgarna runt om i världen, att studera rapporten och agera utifrån de rekommendationer som ges. Genom detta ansluter man sig till kampen för att besegra föroreningarna runt om i världen.

Läs hela artikeln på UN Environment hemsida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två × 4 =