,

Eksploria DigiLab

Mät, kalkylera och analysera!

Eksploria arbetar för närvarande med att utveckla digitala labb-lösningar under arbetsnamnet Eksploria DigiLab.
Möjligheter att enkelt mäta och bearbeta olika faktorer. Det kan vara temperatur, fuktighet, ljud, ljus, luftföroreningar etc. Att hantera stora datamängder i realtid, kombinera och beräkna samband, lagra i molntjänster för senare användning, uppdatering, jämförelser etc. Här ingår möjligheter till redovisning och presentationer i Google Sheet och bearbetning i Excel eller andra kalkyprogram.
Vi utvecklar även mätverktyg baserade på Raspberry Pi och kopplade till molntjänsten som går under arbetsnamnet Eksploria.Net och ett nätverk för intresserade utvecklare ”där ute”, under arbetsnamnet EksploriaNetwork.
I första vändan utvecklar vi nu prototyper för skolan, med inriktning på gymnasieskolan, där ALMI Skåne bistår med förstudiemedel.
Avsikten är att DigiLab under hand vidareutvecklas för att kunna användas för mer avancerade mätningar och datahantering inom forskning och näringsliv etc.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem × tre =