, ,

De globala utsläppen av koldioxid ökade inte 2016 – ett hopp för klimatet

Photograph: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

De globala utsläppen av koldioxid förblev oförändrade år 2016, ett välkommet tecken på att världen åtminstone gör några framsteg i kampen mot global uppvärmning genom att stoppa den långsiktigt stigande trenden.

Alla världens största utsläppsländer, förutom Indien, såg minskande eller oförändrade koldioxidutsläpp till följd av mindre kolförbränning och ökad förnybar energi, enligt data som publicerades i veckan av Dutch Environment Assessment Agency (NEAA). Men andra, främst utvecklingsländer, inklusive Indonesien, har fortfarande stigande koldioxidutsläpp.

Oförändrade globala utsläpp betyder fortfarande att stora mängder koldioxid tillförs atmosfären varje år – mer än 35 miljarder ton år 2016. Det driver på den globala temperaturökningen och ökar bl.a. risken för skadliga extremväder. Vidare medför andra växthusgaser ökad uppvärmning, främst metan från nötkreatur och läckor från olje- och gasutforskning, som ökade med 1% år 2016.

”Dessa resultat är en välkommen indikation på att vi närmar oss en topp i de globala årliga utsläppen av växthusgaser”, säger klimatekonomen professor Lord Nicholas Stern vid London School of Economics som också är president för British Academy.

”För att uppnå målen i Parisavtalet och hålla ökningen i den globala genomsnittstemperaturen långt under 2 grader måste vi nå maximum för utsläppsnivån så snart som möjligt och sedan få en snabb nedgång snart därefter. Dessa resultat från den nederländska regeringen visar att det finns en verklig möjlighet att nå fram till detta”, säger Stern.

Läs mer om detta i The Guardian.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem × ett =