Kategori: Energi

Ett beroende av fossila bränslen som olja, kol och gas har skapats för vårt energibehov. Vårt användande av fossila bränslen har ökat stadigt. Kol har varit helt avgörande för den industriella utvecklingen och vårt användande av olja har ökat dramatiskt. Vår enorma fossilanvändning har lett till att jordens klimat förändras och att vi nu hotas av allvarliga klimatförändringar.
Vi vill att alla ska fundera över det vi har omkring oss: Den digitala enhet du nu läser på, möblerna omkring dig, väggar och golv – vad består de av, var och hur tillverkades de och hur transporterades de? Vad krävde detta för energi och vilken sorts energi användes?

More stories