,

Bilresandet måste minska

Trots de tekniska framstegen inom fordonsområdet så måste bilresandet minska. En fjärdedel av Sveriges befolkning står för 91 procent av bilresorna under en genomsnittlig dag. 

Även om teknikskiftet, exempelvis till elbilar och utsläppsfria fordon, går snabbt så måste bilresandet minska. I en kommande rapport från Lunds universitet och konsultbolaget Trivector med forskningsfinansiering från Energimyndigheten har man tagit reda på just detta – vilka som kör mest.

– Om Sverige ska uppnå hållbara transporter så räcker det inte med nya tekniska lösningar. Forskning visar att vi måste köra mindre bil, men ingen har tittat på vem som förväntas göra jobbet, det vill säga vilka som kör mest, säger Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector.

Rapporten visar att en fjärdedel av Sveriges befolkning står för 91 procent av bilresorna under en genomsnittlig dag. Den visar också att det finns stora skillnaderna mellan hur olika grupper använder bilen. Till exempel reser kvinnor i snitt 22 kilometer med bil medan motsvarande siffra för män uppgår till 38 kilometer per dag.

För arbetspendling är skillnaden mellan könen stor. Arbetspendling utgör däremot en mindre del av det totala resandet med bil räknat i kilometer, flest bilkilometer används för fritidsresande. Det är främst män från cirka 30-årsåldern och uppåt som kör långt med bil. De som tjänar mer använder bilen mer.

Lena Smidfelt Rosqvist och hennes forskarkollega Lena Winslott Hiselius har också granskat en studie om miljöattityder från Naturvårdsverket. Utredningen visar att kvinnor och yngre i högre utsträckning är benägna att ändra sina resvanor. Det motsatta gäller för män och äldre, som är mindre förändringsbenägna. – Här ser vi en felmatchning, de som reser mest är minst villiga att ändra sig.

Läs mer om detta i tidningen Extrakt. (en populärvetenskaplig tidning från Formas)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × två =