, , ,

42 åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

Matsvinn är ett stort problem, för Sverige, såväl som globalt. Miljön påverkas och matsvinnet innebär stora ekonomiska förluster för både enskilda och samhället. Livsmedelsverket har nu tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket tagit fram en handlingsplan för arbetet med matsvinn.

Handlingsplanen lyfter fram fyra centrala punkter för att lyckas med arbetet:

  • Ett nationellt mål behövs för att ge alla verksamheter en klar styrning av insatserna.
  • Samarbete mellan branschaktörer i livsmedelskedjan behöver utvecklas, som gör att matsvinnet minskar, inte bara skjuts till annan aktör i kedjan.
  • Konsumenter behöver förändra sitt beteende och sluta kasta mat som går att äta.
  • Forskning och innovation behövs för att utveckla och stödja arbetet med att minska matsvinnet inom alla delar av livsmedelskedjan.

Det mesta av svinnet sker i hushållen och här finns stora insatser att göra. Myndigheterna kommer ta initiativ till en gemensam informationssatsning gentemot konsumenter, där myndigheterna, tillsammans med andra aktörer i livsmedelskedjan, lyfter frågan med en gemensam röst.

Men samtidigt är det viktigt att branschen tar sitt ansvar för produkter och försäljning, där konsumenter inte lockas att köpa mer än de behöver och att till exempel förpackningsstorlekar anpassas efter behov.

Läs mer på Livsmedelsverkets sida. 

2 Comments

Leave a Reply

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem − 1 =