More stories

 • ,

  Luftföroreningar förkortar livslängden även i Sverige

   7 600 personer dör i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. En viktig källa till lokalt genererade partiklar är vägslitage till följd av användning av dubbdäck. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp.  Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av […]

 • ,

  Varmare värld behöver mer skyddad livsmiljö

  Klimatförändringar är snart det största hotet mot den biologiska mångfalden. Därför kommer skyddad livsmiljö att vara högre prioritet än någonsin för att ge vilda djur en chans. Någon gång senare i detta århundrade kommer världens behov av skyddad livsmiljö att bli mer akut än idag. Den största risken för de vilda ryggradsdjuren kommer inte att […]

 • , , ,

  Rött ljus för Östersjöns fisk

  Världsnaturfonden har i dagarna släppt en uppdaterad version av sin populära fiskguide. Guiden är tänkt att hjälpa konsumenter som vill köpa fisk att undvika de arter som hotas.  En nyhet i årets fiskguide är att läget för Östersjötorsken har förvärrats och att även den trålade torsken från östra Östersjön får rött ljus. – Det innebär att all […]

 • , , ,

  Det slängs för mycket mat

  Mängderna matavfall från hushållen har minskat marginellt och för restauranger och butiker har de ökat något. Det visar en ny studie genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket.  Sammanlagt uppstod nästan 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige 2016. Det motsvarar i genomsnitt 129 kilo matavfall per person. Siffrorna omfattar både källsorterat matavfall och matavfall i restavfallet, det […]

 • , ,

  Uppvärmningen av Arktis: Forskare oroade över ”galna” temperaturstegringar

  Rekordvärmen i Arktis denna månad kan vara en mycket udda händelse, men experterna varnar för att denna värmesituation trots allt är något helt unikt. En alarmerande värmebölja i den solfria arktiska vintern orsakar snöstormar i Europa, vilket tvingar forskare att ompröva även sina mest pessimistiska prognoser av klimatförändringen. Trots att det ännu kan visa sig […]

 • , ,

  100 städer klarar minst 70 procent av elförsörjningen med förnybar energi

    Antalet städer som får minst 70% av sin totala elförsörjning från förnybar energi har mer än fördubblats sedan 2015. Antalet städer som rapporterar att de i första hand använder ren energi har mer än fördubblats sedan 2015. Det bygger på att städer runt om i världen har ett tryck på sig att växla från […]

 • , , , , , , ,

  ”Life at the water’s edge” – varför vi behöver våtmarker

  1985 startade IUCN tillsammans med WWF en stor våtmarkskampanj som hette ”Life at the Water’s Edge”. Kampanjens syfte var att visa det enorma behovet av att skydda planetens våtmarker. Nu är det dags att ta nya tag och regeringen har satsat stora pengar på att bättra Sveriges våtmarker.  Våtmarker är nämligen multifunktionella. De levererar viktiga […]

 • , ,

  Så kan utsläppen av plast minska från våra kläder

  Våra fleecetröjor och polyesterbyxor släpper ut mikroplaster varje gång de tvättas. Plasterna hamnar i haven och är ett miljöproblem för de fiskar och djur som lever där. Nu ska forskare undersöka olika metoder för tvätt och produktion som kan minska utsläppen. Tvätt av syntetkläder genererar mellan 800 och 950 ton mikroplaster per år i Sverige, […]

 • ,

  En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring

  Regeringen föreslår två ändringar i plan- och bygglagen för att förbättra kommunernas beredskap för klimatförändringarna. Innebär detta en ny nivå för ekonomiska kalkyler kring klimatkrisens kostnader versus förebyggnadekostnader? Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, […]

 • , , ,

  Hur Bill Gates tänker befria planeten från koldioxid

    Det är en enkel idé: ta bort koldioxid från luften och använd den för att producera bränsle som är kolneutralt. Men kan det fungera i industriell skala? Det är inte så mycket att titta på, men blandningen av rör, pumpar, tankar, reaktorer, skorstenar och kanaler på en skräpig industrianläggning utanför skogshuggarstaden Squamish i västra […]

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…