More stories

 • , ,

  Globala försäkringsbolag säljer sina aktier i kolindustrin

    En rapport visar att cirka 15 miljarder pund (drygt 175 miljarder kr) i form av tillgångar i kolföretag, som globala försäkringsbolag har, har sålts av under de senaste två åren, beroende på en stigande oro för klimathotet. Zurich, världens sjunde största försäkringsbolag är den senaste som övergett kolindustrin. Man tillkännagav denna veckan att man […]

 • , ,

  Ny metod för textilåtervinning

    För första gången finns nu en metod som lyckas återvinna textil från en blandning av bomull och polyester. Sex års forskning ligger bakom den nya tekniken som forskarna menar är avgörande för storskalig kommersialisering och framtida produktion av återvunnet tyg. Den nya processen, som kallas Blend Re:wind, har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion […]

 • ,

  Ökade utsläpp oroar

  Samtidigt som FN:s klimatmöte i Bonn pågår visar en ny rapport att utsläppen återigen ökar efter att ha legat fast i tre år i rad meddelar DN  i dag. Det här är siffror som oroar bl a professor Johan Rockström, Stockholm Resilience center . Ökningen beräknas bli 2 procent och ses som ett trendbrott efter […]

 • , ,

  Flygets teknikutveckling äts upp av ökat flygande

  Lättare material, effektivare motorer, nya former på vingarna, miljövänliga bränslen och alternativa rutter kan minska flygets klimatpåverkan. Men resandet ökar fn mycket snabbare än teknikutvecklingen hinner kompensera för. I söndagens DN Vetenskap granskas flygets klimatpåverkan. Det råder lite delade meningar om flygets relativa betydelse för klimatpåverkan. Å ena sidan utgör flyget en liten andel av […]

 • , ,

  Tre graders uppvärmning hotar sänka världsstäder

    Hundratals miljoner stadsbor runt om i världen står inför att deras städer översvämmas av stigande havsvatten om de senaste FN-varningarna för en tregradig ökning av den globala uppvärmningen blir verklighet, enligt en analys av aktuella data som The Guardian gjort. Berömda stränder, kommersiella områden och kustnära jordbruksmarker kommer att hotas vid denna förhöjda nivå […]

 • ,

  Bilresandet måste minska

  Trots de tekniska framstegen inom fordonsområdet så måste bilresandet minska. En fjärdedel av Sveriges befolkning står för 91 procent av bilresorna under en genomsnittlig dag.  Även om teknikskiftet, exempelvis till elbilar och utsläppsfria fordon, går snabbt så måste bilresandet minska. I en kommande rapport från Lunds universitet och konsultbolaget Trivector med forskningsfinansiering från Energimyndigheten har […]

 • , ,

  Utsläppen från industrin minskar

  De klimatpåverkande utsläppen från industrin minskade andra kvartalet 2017. Samtidigt ökade utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler. De totala utsläppen inom Sveriges gränser var oförändrande. Det framgår av statistik som Statistiska Centralbyrån tagit fram åt Naturvårdsverket. Det andra kvartalet 2017 var de klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser 13 miljoner ton, samma som under andra […]

 • , ,

  Energifrågan avgörande för klimatfrågan

  Denna vecka samlar det internationella energiorganet IEA energiministrar från alla de större länderna i Paris. Det sker parallellt med FN:s klimatmöte i Bonn. IEA har en mycket viktig roll att spela, enligt professor Johan Rockström, klimatexpert vid Stockholms universitet. Ibrahim Baylan är ordförande vid mötet i Paris. Han växte upp med fotogenlampor och badvatten som […]

 • , ,

  2017 blir ett av de tre ­varmaste åren

  År 2017 kommer att bli ett av de tre varmaste åren som har uppmätts. Året har också känne­tecknats av en rad extrema väder­händelser, kraftiga orkaner, översvämningar, värmeböljor på runt 50 grader och torka. I Arktis är havsisens utbredning fortsatt under normalvärdet. Året är inte slut än men 2017 kommer troligen att bli ett av de […]

 • , , ,

  Erik Solheim: Min vision av en planet utan föroreningar

    Under alltför lång tid har förhållandet mellan välstånd och miljö setts som en avvägning och kompromiss. Att hantera föroreningar ansågs vara en oönskad kostnad för industrin och en hämsko för ekonomisk tillväxt. Men globala trender visar att detta inte längre är fallet. Det är nu klart att hållbar utveckling är den enda formen av […]

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…