More stories

 • , ,

  Uppvärmningen av Arktis: Forskare oroade över ”galna” temperaturstegringar

  Rekordvärmen i Arktis denna månad kan vara en mycket udda händelse, men experterna varnar för att denna värmesituation trots allt är något helt unikt. En alarmerande värmebölja i den solfria arktiska vintern orsakar snöstormar i Europa, vilket tvingar forskare att ompröva även sina mest pessimistiska prognoser av klimatförändringen. Trots att det ännu kan visa sig […]

 • , , , , , , ,

  ”Life at the water’s edge” – varför vi behöver våtmarker

  1985 startade IUCN tillsammans med WWF en stor våtmarkskampanj som hette ”Life at the Water’s Edge”. Kampanjens syfte var att visa det enorma behovet av att skydda planetens våtmarker. Nu är det dags att ta nya tag och regeringen har satsat stora pengar på att bättra Sveriges våtmarker.  Våtmarker är nämligen multifunktionella. De levererar viktiga […]

 • , ,

  Så kan utsläppen av plast minska från våra kläder

  Våra fleecetröjor och polyesterbyxor släpper ut mikroplaster varje gång de tvättas. Plasterna hamnar i haven och är ett miljöproblem för de fiskar och djur som lever där. Nu ska forskare undersöka olika metoder för tvätt och produktion som kan minska utsläppen. Tvätt av syntetkläder genererar mellan 800 och 950 ton mikroplaster per år i Sverige, […]

 • ,

  En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring

  Regeringen föreslår två ändringar i plan- och bygglagen för att förbättra kommunernas beredskap för klimatförändringarna. Innebär detta en ny nivå för ekonomiska kalkyler kring klimatkrisens kostnader versus förebyggnadekostnader? Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, […]

 • , , ,

  Hur Bill Gates tänker befria planeten från koldioxid

    Det är en enkel idé: ta bort koldioxid från luften och använd den för att producera bränsle som är kolneutralt. Men kan det fungera i industriell skala? Det är inte så mycket att titta på, men blandningen av rör, pumpar, tankar, reaktorer, skorstenar och kanaler på en skräpig industrianläggning utanför skogshuggarstaden Squamish i västra […]

 • , ,

  Forskare anklagas för alternativa fakta om flyget

  Politiska beslut om flyget vilar på alternativa fakta och hittepå-uppgifter, säger Henrik Littorin, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg. Att svenskarnas flygresor orsakar lika mycket utsläpp som från samtliga bilresor är ”alternativa fakta”, enligt Henrik Littorin. Hans uttalande kommer i en video­intervju som ligger på sajten flygkanalen.se. Bakom sajten finns organisationen Sveriges regionala flygplatser och det […]

 • , ,

  Kan ”flygskammen” ändra vårt beteende?

  Den omdebatterade flygskammen kan hänga ihop med ett mer djupgående attitydskifte kring klimatfrågan. Men kan några enstaka flygvägrare förändra något? Strax före jul förra året spreds olika uppmaningar på nätet om ett slags folkvett kring flygresor i sociala medier: ”Vill du göra en effektiv, gratis och superenkel grej för att motverka klimatförändringar?! Så här går […]

 • , , , , , , ,

  Internationella våtmarksdagen

  Idag är det den internationella våtmarksdagen. Den firas varje år den 2 februari för att öka den globala medvetenheten om värdet av våtmarker för mänskligheten och för planeten. Dagen markerar också datum för antagande av Ramsarkonventionen. Konventionen arbetar för att bevara våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda marina områden och nyttja dem på ett hållbart sätt […]

 • , ,

  Forskning för att utveckla arbetet med ekologisk kompensation

  Naturvårdsverket finansierar sju forskningsprojekt som ska bidra med kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas och utvecklas som verktyg i miljömålsarbetet. Forskningssatsningen om ekologisk kompensation är ett av tre nya forskningsområden som Naturvårdsverket beslutade om 2017. Sammanlagt tilldelas 27 miljoner kronor till projekten om ekologisk kompensation. Vad är ekologisk kompensation? Ekologisk kompensation innebär att industrier och företag som påverkar miljön i […]

 • , ,

  Satsning på våtmarker

  Tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker för att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också bidra till biologisk mångfald och minskad övergödning. I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning. 200 miljoner kronor avsätts för anläggande och restaurering av våtmarker. Nu […]

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…