More stories

 • ,

  En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring

  Regeringen föreslår två ändringar i plan- och bygglagen för att förbättra kommunernas beredskap för klimatförändringarna. Innebär detta en ny nivå för ekonomiska kalkyler kring klimatkrisens kostnader versus förebyggnadekostnader? Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, […]

 • , ,

  Forskare anklagas för alternativa fakta om flyget

  Politiska beslut om flyget vilar på alternativa fakta och hittepå-uppgifter, säger Henrik Littorin, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg. Att svenskarnas flygresor orsakar lika mycket utsläpp som från samtliga bilresor är ”alternativa fakta”, enligt Henrik Littorin. Hans uttalande kommer i en video­intervju som ligger på sajten flygkanalen.se. Bakom sajten finns organisationen Sveriges regionala flygplatser och det […]

 • , ,

  Kan ”flygskammen” ändra vårt beteende?

  Den omdebatterade flygskammen kan hänga ihop med ett mer djupgående attitydskifte kring klimatfrågan. Men kan några enstaka flygvägrare förändra något? Strax före jul förra året spreds olika uppmaningar på nätet om ett slags folkvett kring flygresor i sociala medier: ”Vill du göra en effektiv, gratis och superenkel grej för att motverka klimatförändringar?! Så här går […]

 • , , , , , , ,

  Internationella våtmarksdagen

  Idag är det den internationella våtmarksdagen. Den firas varje år den 2 februari för att öka den globala medvetenheten om värdet av våtmarker för mänskligheten och för planeten. Dagen markerar också datum för antagande av Ramsarkonventionen. Konventionen arbetar för att bevara våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda marina områden och nyttja dem på ett hållbart sätt […]

 • , ,

  Forskning för att utveckla arbetet med ekologisk kompensation

  Naturvårdsverket finansierar sju forskningsprojekt som ska bidra med kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas och utvecklas som verktyg i miljömålsarbetet. Forskningssatsningen om ekologisk kompensation är ett av tre nya forskningsområden som Naturvårdsverket beslutade om 2017. Sammanlagt tilldelas 27 miljoner kronor till projekten om ekologisk kompensation. Vad är ekologisk kompensation? Ekologisk kompensation innebär att industrier och företag som påverkar miljön i […]

 • , ,

  Satsning på våtmarker

  Tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker för att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också bidra till biologisk mångfald och minskad övergödning. I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning. 200 miljoner kronor avsätts för anläggande och restaurering av våtmarker. Nu […]

 • , ,

  De nya miljölagarna 2018

  En ny klimatlag, hållbara fonder och mer biogas i naturgasnätet. Det är några av de lagar och förordningar inom hållbarhetsområdet som trädde i kraft vid årsskiftet Ny klimatlag Bland annat innebär lagen att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Det långsiktiga målet är […]

 • , ,

  Trumps plan för upptrappning av kol- och kärnkraftverk stoppas

  President Trumps planer på att trappa upp användningen av kol- och kärnkraftverk stoppas av den oberoende republikansk kontrollerade energimyndigheten, Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Det oväntade beslutet är ett slag mot presidentens högprioriterade åtgärd att skaka liv i den kämpande amerikanska kolindustrin. Energiminister Rick Perry föreslog förra året ett nytt statligt stöd till koleldade kraftverk och […]

 • , , ,

  Minst fem goda skäl att vara klimatoptimist 2018

  I Sverige är klimatförändringar det som oroar befolkningen allra mest och den fråga som de yngre väljarna ser som allra viktigast. Det är en starkt positiv signal inför valet den 9 september, skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores. För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minska snabbt och kraftfullt. Det skedde inte 2017. Klimatpåverkan ökade […]

 • , ,

  Vad är feministisk stadsplanering?

  Bygg staden för flickor och kvinnor och den fungerar för alla. Det skriver Elin Andersdotter Fabre, Rosanna Färnman och Inga Björk-Klevby vid tankesmedjan Global utmaning. Modern stadsplanering, särskilt där den präglats av funktionsseparation, alltså bostäder i ett område, jobb i ett annat och fritidsaktiviteter i ett tredje, har blivit en pådrivande faktor för segregation och […]

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…