More stories

 • , ,

  Test: Din klimatpåverkan!

  IVL Svenska Miljöinstitutet släpper en ny version av klimatkontot. Den nya tjänsten speglar hur dagens konsumtion påverkar vårt klimat. Testa din klimatpåverkan direkt online och se vad du kan göra för att förbättra dina avtryck.  I den nya versionen kan man även logga in och spara sina resultat för att på så sätt kunna jämföra […]

 • ,

  Lag som uppmuntrar till mer sol

  Från och med idag 1 augusti 2018 är det fritt fram att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, utan att behöva ansöka om bygglov. I Sverige använder vi fortfarande väldigt lite solenergi. Den lagen som nu träder i kraft innebär att vi avlastar byggnadsnämnderna och vi kommer ett steg närmare mer förnyelsebar energi […]

 • , ,

  Konsumenter ska få miljöinformation om drivmedel

  Som en del i arbetet om att bryta fossilberoendet och för att uppnå Sveriges mål om att minska transportsektorns utsläpp med 70 % till 2030 har regeringen beslutat om en förordning att konsumenter vid bränslepumpen ska få information om drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Det är viktigt att konsumenter kan fatta informerade beslut när de köper […]

 • , , ,

  En tredjedel av Sveriges vilda biarter hotade

  En tredjedel av Sveriges vilda biarter, en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna finns på en ny nationell rödlista för pollinatörer. För två år sedan sammanställde IPBES, (en internationell plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster), en rapport om tillståndet för pollinerare, pollinering och livsmedelsproduktion. Rapporten visade att bristen på pollinatörer kan få långsiktigt svåra […]

 • ,

  Nya regler för svensk klimatanpassning

  Nu inrättas ett expertråd vid SMHI som kontinuerligt ska utvärdera hur sårbart samhället är för klimatförändringarna. Det är en av tre nyheter som regeringen nyligen lanserat. Tre nyheter från regeringen ska förbättra Sveriges arbete med klimatanpassning. Förutom ett nytt expertråd vid SMHI inrättas också en förordning som ställer krav på att myndigheter inom ramen för […]

 • , , ,

  42 åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

  Matsvinn är ett stort problem, för Sverige, såväl som globalt. Miljön påverkas och matsvinnet innebär stora ekonomiska förluster för både enskilda och samhället. Livsmedelsverket har nu tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket tagit fram en handlingsplan för arbetet med matsvinn. Handlingsplanen lyfter fram fyra centrala punkter för att lyckas med arbetet: Ett nationellt mål behövs för att […]

 • ,

  Luftföroreningar förkortar livslängden även i Sverige

   7 600 personer dör i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. En viktig källa till lokalt genererade partiklar är vägslitage till följd av användning av dubbdäck. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp.  Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av […]

 • ,

  Varmare värld behöver mer skyddad livsmiljö

  Klimatförändringar är snart det största hotet mot den biologiska mångfalden. Därför kommer skyddad livsmiljö att vara högre prioritet än någonsin för att ge vilda djur en chans. Någon gång senare i detta århundrade kommer världens behov av skyddad livsmiljö att bli mer akut än idag. Den största risken för de vilda ryggradsdjuren kommer inte att […]

 • , , ,

  Rött ljus för Östersjöns fisk

  Världsnaturfonden har i dagarna släppt en uppdaterad version av sin populära fiskguide. Guiden är tänkt att hjälpa konsumenter som vill köpa fisk att undvika de arter som hotas.  En nyhet i årets fiskguide är att läget för Östersjötorsken har förvärrats och att även den trålade torsken från östra Östersjön får rött ljus. – Det innebär att all […]

 • , , ,

  Det slängs för mycket mat

  Mängderna matavfall från hushållen har minskat marginellt och för restauranger och butiker har de ökat något. Det visar en ny studie genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket.  Sammanlagt uppstod nästan 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige 2016. Det motsvarar i genomsnitt 129 kilo matavfall per person. Siffrorna omfattar både källsorterat matavfall och matavfall i restavfallet, det […]

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…