More stories

 • , , ,

  Minst fem goda skäl att vara klimatoptimist 2018

  I Sverige är klimatförändringar det som oroar befolkningen allra mest och den fråga som de yngre väljarna ser som allra viktigast. Det är en starkt positiv signal inför valet den 9 september, skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores. För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minska snabbt och kraftfullt. Det skedde inte 2017. Klimatpåverkan ökade […]

 • , ,

  Vad är feministisk stadsplanering?

  Bygg staden för flickor och kvinnor och den fungerar för alla. Det skriver Elin Andersdotter Fabre, Rosanna Färnman och Inga Björk-Klevby vid tankesmedjan Global utmaning. Modern stadsplanering, särskilt där den präglats av funktionsseparation, alltså bostäder i ett område, jobb i ett annat och fritidsaktiviteter i ett tredje, har blivit en pådrivande faktor för segregation och […]

 • , , ,

  Regeringens Råd för hållbara städer

  Som Eksploria tidigare rapporterat har regeringen beslutat att inrätta ett råd för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Rådet är nu tillsatt och tio myndigheter ingår i rådet som kommer att ledas av tidigare kommunalrådet Björn Sundin. Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka […]

 • , ,

  Allt fler väljer bort plastkassen

  Hälften av Sveriges befolkning uppger att de alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar. Det är en ökning med 21 procentenheter sen i juni. Det visar två attitydundersökningar som NOVUS gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket, en i juni och en i november/december. – Undersökningarna visar att konsumenterna har förändrat […]

 • , , ,

  Osäkerhet om val av drivmedel

  För att minska osäkerheten hos konsumenter och beslutsfattare om var olika driv­medel för transporter ska användas för att optimera klimat- och miljö­nytta har vi enats om en gemensam karta över var de olika bränslena har sina fördelar, ­skriver företrädare för initiativet Fossilfritt Sverige. Transportpolitiken har kännetecknats av en extrem ryckighet. Ena dagen är etanolbilen bästa […]

 • , ,

  Internationellt avtal som skyddar världshaven på gång

  Det tänkta fördraget, som jämförs med klimatavtalet från 2015, har debatterats i över tio år mellan FN:s medlemsländer. Enligt planerna som röstades fram i FN-skrapan i New York på julafton kan det vara redo att undertecknas i mitten av 2020. Avtalet kan bland annat leda till större marina naturreservat, samt reglering av exploateringen av fiskar […]

 • , , , ,

  När samhällsplanering brister drabbas barnen av luftföroreningar

  För att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, krävs att barnperspektivet kommer med i samhällsplaneringen i ökad utsträckning. Det framgår i en rapport om barn och luft från Naturvårdsverket. Många barn växer idag upp i miljöer som har så dålig luftkvalitet att det påverkar deras framtida hälsa. Trots att luften upplevs som […]

 • , ,

  Merkel kallar till toppmöte om luftkvalitet

  Fortsatt problem med utsläppen från äldre dieselfordon och den dåliga luften i tyska storstäder får Angela Merkel att kalla till nytt toppmöte om åtgärder för framtiden. Regeringen vill undvika lokala körförbud för äldre dieselbilar och har avsatt närmare 10 miljarder kronor för att få fram metoder för bättre stadsluft. Läs mer i DN      

 • , , , , ,

  150 miljoner ska stärka utsatta våtmarker och vattendrag

  EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet. Det finns vattendrag och våtmarker i skogslandskapet som i dag är så påverkade att miljöerna försämrats […]

 • , ,

  Globala försäkringsbolag säljer sina aktier i kolindustrin

    En rapport visar att cirka 15 miljarder pund (drygt 175 miljarder kr) i form av tillgångar i kolföretag, som globala försäkringsbolag har, har sålts av under de senaste två åren, beroende på en stigande oro för klimathotet. Zurich, världens sjunde största försäkringsbolag är den senaste som övergett kolindustrin. Man tillkännagav denna veckan att man […]

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…